LOJMANLAR YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi : Yavuz DURAK (Başkan) (1707)

Prof. Dr. Hasan Birol YALÇIN (Başkan Yardımcısı) (8210)

Prof. Dr. Dündar YENER (Muhasip Üye) (1634)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Serap Mutun (1355)

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

Doç Dr. Fahri KILIÇ (1678)

Gülay GÜLAY (1606)

Dr. Öğr. Üyesi Orhan CURAOĞLU (1771)

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Arş. Gör. Nuh YILDIZ (8224)

Mustafa KÖKTAŞ (2550)

Muzaffer DÜGEL (2705)

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top