Konuttan Ayrılış işlemleri

Konuttan ayrılmak isteyen personel; elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini iptal ettirmeden konutu boşaltarak (varsa arızaların ve eksikliklerin giderilmesi, genel temizliğin yapılması vb.) Konut Tahsis Komisyonu sekreteryası Rektörlük İdari Birimler binası Z/22 nolu odaya müracaat etmesi gerekmektedir. Sekreterlik tarafından “Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı” doldurularak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen Teknik Personel ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen personel ile birlikte konut içerisinde kontrol yapıldıktan sonra anahtar teslim alınarak ayrılış işlemi tamamlanmış olur.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top