Konut Başvuru İşlemleri

Konut talebinde bulunan kurum personeli, Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamelerini doldurarak sicil amirinin onayı alındıktan sonra, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Konut Tahsis Komisyonu Sekreterliği Rektörlük İdari Birimler binası Z/22 nolu odaya teslim edeceklerdir.

Ay içinde yapılan başvurular, bir sonraki ayda yapılacak komisyon toplantısında değerlendirmeye alınacak olup, konut tahsisi yapılan personele tahsis kararı yazılı olarak bildirilecektir. Bildirim sonrasında Kamu Konutları Yönetmeliği madde 17  “… Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir.”  hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamelerinin geçerlilik süresi, her yılın son günü olup, takip eden yeni yılın ocak ayında beyannamelerini güncelleme yapmayan personelin eski başvuruları komisyonlarda değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top