-->

Suların Açılışı

19 Ocak 2015

Lojmanların suları,muslukların açık olup olmadığı ile ilgili kontrol yapıldıktan sonra en kısa sürede açılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top